RODO

Pedagog szkolny

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

 


8. DIECEZJALNY KONKURS RECYTATORSKI

„PAMIĘCI JANA PAWŁA II”

15 kwietnia kolejny raz witaliśmy w naszej szkole uczestników konkursu, ich opiekunów, gości i wszystkich tych, którzy zechcieli zainteresować się naszym konkursem.

Gratulujemy laureatom Konkursu i wszystkim wykonawcom! Dziękujemy opiekunom za włożony czas, cierpliwość i wysiłek w przygotowanie uczniów do recytacji, za obecność.

 

Patronat honorowy konkursu objęli:

• Starosta Powiatu Siedleckiego – p. Dariusz Stopa

• proboszcz Parafii św. Jadwigi w Mokobodach – ks. Stanisław Szymuś

• Wójt Gminy Mokobody – p. Dorota Dmowska – Paczuska

Patronat medialny: Echo Katolickie

 

Jury konkursu:

Ks. Piotr Wojdat - Echo Katolickie - patron medialny

P. Maria Woźniak- poetka, Kawaler Orderu Uśmiechu

p. Barbara Przesmycka - kier. Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach

p. Paulina Horabik - logopeda

 

Zgłoszone Szkoły:

Zespół Szkolno - Wychowawczy w Huszlewie

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Korytnicy

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niwiskach

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Sobieniach - Jeziorach

Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Stoku Lackim

Szkoła Podstawowa IM Jana Pawła II w Śmiarach

Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Wólce Domaszewskiej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbuczynie

Zespół Oświatowy Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mokobodach

 

Sponsorzy:

Powiat Siedlecki

Wójt Gminy Mokobody

Ks. Proboszcz Stanisław Szymuś

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Mokobodach

Bank Spółdzielczy w Mokobodach

Delikatesy "Centrum" w Mokobodach

Wydarzenie kulturalne - Diecezjalny Konkurs Recytatorski ,, Pamięci Jana Pawła II", które już na stałe wpisało się w harmonogram działań przekształconej w Zespół Oświatowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokobodach, miało szczególny wymiar.

W tym roku przypada 13 rocznica śmierci i 40 rocznica wyboru na papieża Wielkiego Polaka.

Aby godnie uczcić te daty w dniu 25 kwietnia 2018r w naszej placówce odbyły się przesłuchania w ramach VIII Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego "Pamięci Jana Pawła II". W zmaganiach konkursowych wzięło udział 60 uczniów z 11 szkół z Diecezji Siedleckiej noszących imię Papieża Polaka.

Tegoroczni uczestnicy konkursu, szczególnie w kategorii klas IV-VII, prezentowali wyjątkowo wysoki poziom artystyczny, w związku z czym Jury w składzie: Ks. Piotr Wojdat, p. Maria Woźniak, p. Barbara Przesmycka oraz p. Paulina Horabik przydzieliło dużą ilość nagród i wyróżnień.

w kategorii klas I-III:

I miejsce - Brunon Biesiada - S.P. Sobienie Jeziory

II miejsce - Zofia Żelazo - S.P. Sobienie Jeziory

Lena Olędzka - S.P. 11 Siedlce

III miejsce - Maria Świderska - S.P. Zbuczyn

Julia Stępnicka - S.P. Wólka Domaszewska

wyróżnienia: Oliwia Nowak - S.P. Śmiary

Dominik Michalczyk - S.P. Sobienie Jeziory

Jan Lasocki - S.P. Korytnica

Aleksander Wyszomierski - P.S.P. Mokobody


w kategorii klas IV - VII

I miejsce - Kinga Porębska - S.P. Wólka Domaszewska

Magdalena Dębska - P.S.P. Mokobody

II miejsce - Michał Jastrzębski - S.P. Śmiary

Franciszek Żelazo - S.P. Sobienie Jeziory

Bartosz Leszek - S.P. Wólka Domaszewska

Marcel Kisieliński - Z.S.P. Niwiski

Oliwier Ostojski - Z.O. Stok Lacki

III miejsce - Natalia Malinowska - S.P. Sobienie Jeziory

Julia Pytlik - S.P. Wólka Domaszewska

Marta Zielonka - S.P. 11 Siedlce

Weronika Myszka - Z.P.O. Międzyrzec Podlaski

wyróżnienia: Natalia Grochowska - Z.S.P. Niwiski

Mikołaj Zemła - P.S.P. Mokobody

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, dzięki którym mogliśmy nagrodzić tak wielu uczestników oraz godnie przyjąć ich w nasze progi.

Dziękujemy: Starostwu Powiatowemu w Siedlcach, Gminie Mokobody, Bankowi Spółdzielczemu w Mokobodach, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Mokobodach, Ks. Stanisławowi Szymusiowi - proboszczowi parafii w Mokobodach, Delikatesom "Centrum" w Mokobodach, pani Marii Woźniak, Radzie Rodziców przy PSP w Mokobodach oraz wszystkim rodzicom zaangażowanym w organizację tej uroczystości.


główna strona