RODO

Pedagog szkolny

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

-Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej 2017/18

-Program Profilaktyczno-Wychowawczy dla klas I-III 2017/18

-Szkolny Program Wychowawczy 2016/17

-Szkolny Program Profilaktyki 2016/17

-Zmiany w ustawie o systemie oświaty w 2016/17

-Dni wolne w roku szkolnym 2016/17

-Raport członków szkolnego zespołu ewaluacyjnego- obszaru: „Wykorzystywanie zasobów szkoły oraz   środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju”.

inne dokumenty

główna strona

Efekty kształcenia...

Szkoła od początku swego istnienia dążyła i dąży do podnoszenia poziomu nauczania, rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów, podnoszenia efektywność nauczania. Szkoła dąży systematyczdo doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, podnoszenia kwalifikacji, zdobywania poszerzania wiedzy poprzez studiowanie, udział w zajęciach koleżeńskich i kursach nowatorów organizowanych przez ODN. Wynikiem tego - w poprzednich latach - był wzrost liczby uczniów kontynuujących naukę w szkołach średnich takich jak: LO, LZ, Technikum. Obecnie uczniowie kontynuują naukę w Gimnazjum.

 

Wraz z podnoszeniem, kwalifikacji przez nauczycieli, wzrostem pomocy nauczyciele stosowali różnorodne metody pracy z wykorzystaniem środków audio-wizualnych, naturalnych i sztucznych okazów. Obecnie nauczyciele starają się tak prowadzić lekcje, by aktywny był w niej uczeń. Stosują więc metody: problemowe, poszukujące, badawcze z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i tu między innymi wykorzystują komputery dostępne w sali komputerowej. Lekcje są ciekawe i atrakcyjne. Różnorodność form pracy (grupowa, indywidualna, zbiorowa) pozwala osiągnąć lepsze wyniki nauczania. Dużą rolę w nauczaniu odgrywa praca wyrównawcza, zwłaszcza w klasach młodszych. Nauczyciele stosują różnorodne metody pracy z uczniami uwzględniając zarówno poziom ogółu, jak i jednostki. Starania nauczycieli wspomagane są przez rodziców. Współpracują oni z nauczycielami, interesują się postępami w nauce swego dziecka.

 

Szkoła może się poszczycić dużymi osiągnięciami:

Duże sukcesy plastyczne na poziomie konkursów powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. kliknij

W ramach nagrody Diecezjalnego Konkursu Plastycznego "Papież jakiego znam i podziwiam" uczniowie naszej szkoły, Michał Barczak(GRAND PRIX) oraz Paweł Ksionek(NAGRODA), przyjęli z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II Komunię Świętą, podczas pielgrzymki Papieża do Siedlec.

Liczne wyróżnienia w konkursie z matematyki "Kangurek".

Liczne sukcesy szkolnego zespołu tanecznego "Retro".

W 2010 roku uczniowie przygotowani przez p. Weśniuka S. i Pasztora P. zajęli I Miejsce (4 województwa) w festiwalu w Iławie w ramach projektów "Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju" z przedstawieniem scenicznym "Legenda budzieszyńska".

Udział w Międzynarodowym Projekcie Comenius- gdzie głównym zadaniem programu  było szkolenie nauczycieli przez wspieranie europejskich projektów doskonalenia zawodowego prowadzące do wzrostu poziomu nauczania. Duży nacisk położony został na wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania (w tym technologii informatycznej).

Liczne nagrody i wyróżnienia w powiatowych przeglądach piosenki "Mikrofon dla wszystkich", "Piosenka moich rodziców", "Wygraj sukces", "Piosenka o sporcie", "Piosenka o zdrowiu".

Wyróżnienia w harcerskich przeglądach teatralnych- Mordy.

Nasi uczniowie biorą także corocznie udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu drogowego. W roku 2004. zajęli II miejsce na szczeblu powiatowym.

Nagrody i wyróżnienia w Diecezjalnych Konkursach Recytatorskich "Pamięci JP II".

Szkoła otrzymała ogólnopolski certyfikat "Szkoła z klasą", "Szkoła pełna energii"


W sporcie

W szkole działa bardzo prężnie klub sportowy odnoszący sukcesy zwłaszcza w tenisie stołowym, lekkiej atletyce.

W punktacji generalnej szkół podstawowych:
Regionu Siedlce za rok szkolny 2004/2005 zajęliśmy IV miejsce
Powiatu Siedleckiego i Miasta Siedlce za rok szkolny 2004/2005 otrzymaliśmy puchar za pierwsze miejsce
Powiatu Siedleckiego-ziemskiego za 2005 rok otrzymaliśmy puchar za pierwsze miejsce

I miejsce dziewcząt w Powiatowych i Regionalnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych w roku szkolnym 2005/2006
III miejsce chłopców w Regionalnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych w roku szkolnym 2005/2006
I miejsce w Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej dziewcząt w roku szkolnym 2005/2006 ( Powiat Siedlecki)
I miejsce Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej chłopców w roku szkolnym 2005/2006 ( Powiat Siedlecki)

W punktacji generalnej szkół podstawowychza rok szkolny 2003/2004:
I miejsce wśród szkół Powiatu Ziemskiego i Miasta Siedlce oraz w rejonie siedleckim


14 kwietnia 2002r

Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Zrzeszenia LZS w zapasach.

W rywalizacji indywidualnej najlepsze lokaty uzyskały:

  • Ewelina Rytel (35kg) II miejsce
  • Magda Dmowska (37kg) I miejsce
  • Edyta Dmowska (37kg) II miejsce
  • Beata Rychlik (37kg) III miejsce
  • Małgorzata Kaczkiewicz (40kg) I miejsce
  • Karolina Rawa (40kg) II miejsce
  • Katarzyna Cołoś (43kg) II miejsce
  • Sylwia Urbańska (49kg) II miejsce

W punktacji drużynowej dziewczęta z naszej Szkoły zajęły I miejsce

W Warszawie 26.05.2001 rKlub "MOKOBODIA" zajął miejsce II w Finale Warszawskiej Olimpiady Młodzieży MŁODZICZEK w zapasach w stylu wolnym

strona główna